7 Основни елемента, които да спомогнат за по-добрата on page оптимизация

Често пъти уебмастърите се фокусират предимно върху линкбилдинг стратегиите като on page оптимизацията остава на доста по-заден план в цялостната SEO стратегия. Това определено е грешка, тъй като някои от най-важните фактори, които търсещите машини взимат предвид при оценката на сайт, са конкретните елементи по него. Елементи, които може да анализирате и оптимизирате, което неминуемо ще подобри работата на сайта ви и представянето му в Google. В тази статия ще ви запознаем със 7-те най-важни on site елемента, които трябва да оптимизирате на вашия уебсайт.

#1 Хединг тагове или H-tags

Хединг таговете са местата, на които кролерите отдават най-голямо внимание при оценката на текста на сайта ви. В този ред на мисли, правилната им употреба е от голямо значение за on page оптимизацията. От гледна точка на потребителя, текстът в хединг таговете пък се откроява повече спрямо останалия текст по страницата.

<h1>The h1 defines the most important heading</h1>
<h2>This is an h2 heading</h2>
<h3>This is an h3 heading</h3>
<h4>This is an h4 heading</h4>
<h5>This is an h4 heading</h5>
<h6>The h6 defines the least important heading</h6>

Често пъти от H-таговете зависи дали потребителят ще прочете написаното, или просто ще напусне страницата. Колкото по-дълго задържите потребителя на страницата, толкова по-добре за бизнеса ви, а и за оптимизацията на сайта ви. Затова трябва да отделите внимание на H-таговете по страниците си.

Препоръки, които да следвате при писането на H тагове:

 • Използвайте уникални H тагове на всяка страница от сайта си
 • Избягвайте използването на повече от един H1 таг на страница
 • Включете основната ключова дума, за която оптимизирате определената страница, в H1 тага
 • Изполвайте H2 и H3 тагове за по-голяма прегледност и правилно разпределение на информацията по страницата
 • Не разчитайте на keyword stuffing-a. Включете LSI ключови* думи в H2 и H3 таговете по страницата

*LSI ключови думи (latent semantic indexing ключови думи) са думи и фрази, обвързани с нишата (темата) на страницата ви, които са семантично свързани с дадената ниша. За тях ще стане дума малко по-нататък в статията.

#2 Тайтъл тагове

Татйтъл тагът е HTML елемент, който обозначава заглавието на всяка страница. Той е първото нещо, което потребителите виждат в SERP (страницата с резултати). Въпреки това, тайтъл таговете на много страници са написани зле и неоптимизирани, което не спомага за правилната on page оптимизация. Какво значи това за сайта ви? Най-просто казано – по-малко кликове на страниците ви.

Как изглежда тайтъл тагът:

<head>
 <title>Example Title</title>
</head>

Тайтъл тагът заедно с мета описанието са двете неща, които имат значение за това дали потребителят ще влезе на страницата ви, или ще избере друга, която според него отговаря по-добре на информацията, която той търси. Така, освен че сайтът ви няма да изпълни пълния потенциал, който има, вероятно ще започне да пада надолу в Google. Това прави тайтъл таговете едни от важните за on page оптимизацията елементи.

Click-through rate-a (CTR) или честота на кликване влияе на позицията, на която определена страница бива класирана. Защо се получава така? Ако CTR-а на ваш конкурент, който се класира под вас, е по-висок от CTR-a на вашата страница, това значи, че повече хора избират неговата страница. Поради тази причина, Google може да прецени, че неговият резултат отговаря по-добре на съответното търсене и да свали страницата ви по-надолу. Затова, оптимизацията на тайтъл таговете е определено нещо, на което да обърнете внимание при изграждането на SEO стратегията си.

Какво да имаме предвид при писането на тайтъл тагове?

 • Включете ключовата си дума по-напред в тайтъл тага, но в никакъв случай не прекалявайте с използването ѝ. Keyword stuffing-а може да е работил, но не е практика, на която се гледа с добро око
 • Използвайте уникален тайтъл за всяка страница на сайта си
 • Внимавайте за дължината на тайтъл-а. Имате около 70 символа, които могат да бъдат до 600 пиксела широчина, но тази дължина може да бъде намалена от Google до предишните параметри – между 50 и 60 символа, разпределени в максимум 512 пиксела.
 • Използвайте бранд името си в края на тайтъл тага. Ако фирмата ви е добре позната в нишата, използването ѝ може да увеличи CTR-a. Друга полза от поставянето на марката в края на тайтъл тага е, че увеличава популярността на марката ви.
 • Пишете тайтъл таговете така, че да са насочени основно към потребителите. Целта е да привлечете хора, които тъсят точно информацията, която предлагате. Оформете тайтъл таговете си така че да представят информацията на дадената страница максимално добре.

#3 Мета Описание

Мета описание или meta description, e HTML атрибут, който дава кратко описание на съдържанието на вашата страница. Аналогично на мета тайтъл-a, мета описанията се използват от търсачките, за да послужат за визуализиране на снипети с информация за страниците, които излизат при определено търсене.

И пак, както в случая с мета тайтълите, описанията също влияят на потребителите и съответно, на click-through rate-a на сайта ви. Поради тази причина, изграждането на добри описания до голяма степен ще помогнат на оптимизацията на уебсайта ви.

Какви са добрите практики при съставянето на мета описания?

 • Фокусирайте се върху услугата/продукта, който продавате. Постарайте се да напишете лесно четимо описание, което да въздейства на потребителите. Ако звучи натурално, изплзвайте основната си ключова дума/фраза. При определеното търсене, Google ще подчертае думата в мета описанието на страницата. По този начин ще успеете да повишите CTR-a на страницата си.
 • Самият HTML атрибут не задава лимит за дължината на мета описанието. От друга стрна обаче търсачките показват около 156 символа. Заради това се старайте да се придържате към това ограничение. В противен случай, търсачката ще покаже част от описанието ви.
 • Старайте се да пишете разнообразни описания, които не се дублират на различните страници или с описания на конкурентни сайтове.

#4 Вътрешно налинкване

Вътрешните линкове са препратки, които водят потребителите от една страница на сайта ви към друга.

 <a href="http://www.example.com" title="Example Title">Example Anchor Text</a>

Вътрешни линкове се използват за по-лесно навигиране в уебсайта ви от страна на потребителите. Например, те могат да свързват продукти, които се продават добре заедно и би било от полза за клиентите ви да ги видят. Вътрешните линкове също така служат и за изграждането на йерархия или нива във вашия уебсайт. С други думи, колкото повече вътрешни линкове сочат към определена страница, толкова по-важна става тя за уебсайта. И не на последно място, вътрешните линкове спомагат по-лесното и бързо обхождане на уебсайта ви и разпределят така наречения “link juice” или “авторитет”, който идва към вашия уебсайт. В крайна сметка, именно този авторитет на сайта е в основата на SEO и следователно е определящ за по-доброто класиране на страниците в търсачките.

Вътрешните линкове трябва да улеснят кролерите да достигнат до всяка страница на сайта ви с минимум кликове. А за да видите кои страници получават най-много вътрешни линкове, влезте в Google Search Console > Search Traffic > Internal Links. Там ще намерите страниците на уеб сайта си с броя връзки, които GSC намира към тях. Ако важните за вас страници не кореспондират със страниците, които виждате най-горе в този списък, явно трябва да преосмислите начина, по който е направена вътрешната линк структура на сайта ви.

Принципите, които да спазвате при правенето на вътрешните линкове:

 • Преди да направите линк към друга страница от сайта си, запитайте се дали тази връзка би била полезна на потребителите ви и каква е вероятността някой от тях да кликне на нея.
 • Разположението на линковете по страницата и анкър текстът също са от съществено значение. Не използвайте едни и същи фрази за анкъри! Относно разположението, преценете къде най-натурално може да бъде добавен линк без да обърква действията на потребителите.
 • Старайте се по-важните страници от сайта ви да получават повече връзки. В тази статия може да намерите подробни инструкции за това как да проверите кои страници получават най-много link juice (кои са най-важните ви страници в момента според кролерите).
 • Използвайте HTML за вътрешните линкове. Въпреки по-доброто обхождане на JavaScript, все още не е препоръчително да правите JavaScript линкове
 • Не използвайте rel=”nofollow” във вътрешното налинкване на страниците в сайта си.

#5  Оптимизация на изображенията

Често изображенията са едни от най-тежките елементи по уеб страниците и в резултат забавят скоростта на сайта ви, което пък оказва пряко влияние на ранкингите. Затова, оптимизацията на изображенията, в повечето случаи, намаля големината на страницата. По този начин, браузърите могат по-бързо да свалят информацията и да я визуализират. Това прави оптимизацията на изображения една от най-важните стъпки към по-добрата on page оптимизация.

Как да оптимизираме изображения?

На първо място, помислете дали всички изображения на страницата ви са необходими за потребителите. Колкото по-изчистен е дизайнът на страницата, толкова по-добре ще се представи сайтът ви и в търсачките и в конверсията.

Важно е да изберете и правилния формат на изображението. Има два основни формата на изображенията, векторни и растерни, като всеки си има предимства и недостатъци.

Векторните формати например са подходящи за изображения като лога и икони – изчистени изображения, които показват по-прости геометрични форми. Векторните формати са подходящи за устройства с висока резолюция, понеже поддържат много високо качество на образа дори при по-голямо мащабиране. Недостатъкът на векторните формати е, че не са подходящи за изобразяването на фотореалистични сцени. В този случай трябва да се изпозват растерни формати.

Растерните формати (PNG, JPEG, GIF и т.н.) визуализират добре сложни изображения, но пък при тях резолюцията е от съществено значение. В този случай не може да се възползвате от голямо мащабиране, понеже образът ще излезе размазан. Това е и причината растерните формати да налагат използването на няколко едни и същи изображения в различни мащаби, за различните устройства.

Мащабирано растерно и векторно лого

В днешно време потребителят е привикнал към екрани с много висока резолюция, което означава, че всяко изображение, което не отговаря на високите стандарти само ще навреди на user experience-a (потребителския опит). За да не стане това, когато се налага да ползвате растерни формати трябва да имате изображението в няколко резолюции като използвате “picture” тага и атрибута “srcset” за да се визуализира то по най-добрия начин според устройството, което потребителят използва.

До тук за форматите на изображенията. А сега, как се оптимизира всеки от тези формати?

Векторните изображения по принцип идват като малки по големина файлове, но това не означава, че не могат да бъдат компресирани допълнително. Когато едно векторно изображение бъде експортнато от даден едитор, като Adobe Illustrator например, файлът съдържа допълнителна информация за себе си. Тази информация, или метаданни, може да бъде много разнообразна – различни описания, коментари, скрити елементи и други, които не са необходими на потребителя. С други думи, тези метаданни могат да бъдат премахнати. Това може да се направи с инструмент като SVGO, който трие тази информация и смалява обема на файла.

Качествените растерни изображения, както споменах, са доста големи като размер. Това налага те също да бъдат обработвани. Ето какви са начините за оптимизация на растерни формати:

 • Подберете правилната настройка за качество на изображение – повечето едитори на изображения позволяват да експортвате с различно качество. Възползвайте се от тази функционалност и експериментирайте като намалите настройките за качество. Получават се добри резултати, като в същото време спестявате доста байтове.
 • Премахнете метаданните на растерните формати. Както и при векторните формати, растерните изображения също носят доптлнителна мета информация – данни за местоположение, информация за използваната камера и т.н. Тя също може да бъде премахната като се ползват подходящите инструменти.
 • Предварително оразмерявайте изображенията, които ще използвате. Често се качват изображения с големи резолюции, които в последствие се мащабират от браузъра. По този начин се ангажират допълнителни ресурси и цялостната скорост на сайта ви пада. С други думи, ако искате определно изображение да се показва в резолюция 400 х 400, няма смисъл да качвате същото иображение в резолюция 800 х 800 и да товарите браузъра с мащабирането му.
 • Използвайте софтуер, който автоматично ще следи за правилната оптимизация на използваните изображения. В процеса на on page оптимизация на сайта ви може да ползвате различни плъгини или софтуер като Photoshop или Tiny Png / Compress Jpeg, в случай че нямате техническите познания да ползвате по-сложния софтуер.

За сега кролерите не могат да разберат какво точно има на определено изображение на вашия сайт. За да им помогнете да “видят” използваните изображения може да използвате така наречените “alt” и “title” атрибути.

 • alt атрибут – alt (от alternative) текстът описва какво има на изображението и/или за какво се използва. Освен че помага на кролерите, този атрибут се ползва и от аудио четци за незрящи.
 • title атрибут – текстът в title атрибута се показва, когато задържите курсура на мишката над съответния елемент (при ховър). При определени случаи може да ползвате title атрибута за допълнителен call-to-action.

С оглед оптимизацията за търсещи машини, използването на “alt” атрибута е абсолютно задължително. Google отдава значение на “alt” текстът, понеже той 1) показва съдържанието на даденото изображение и 2) може да бъде определящ за темата на текста около снимката. Това обаче съвсем не значи, че трябва “alt” атрибутът да бъде ползван за спам. Напротив, стремете се да създавате качествени, описателни текстове за “alt” атрибутите на изображенията, които ползвате.

#6 Оптимизирано съдържание

Времето, когато беше достатъчно текстът на сайта ви да е наблъскан с ключови думи мина отдавна. Съвсем не казвам, че основната ви ключова дума не трябва да присъства в текста на страницата, напротив, но прекомерното ѝ използване по-скоро ще навреди, отколкото ще помогне. Та, какво трябва да знаем при отпимизацията на съдържанието?

Пишете за потребителите. Това е най-важното, което да запомните, когато оптимизирате съдържанието на вашия уеб сайт. Google препоръчват на страницата ви да има “удовлетворяващо количество висококачествено основно съдържание”. С други думи, няма значение колко е дълго, важното е да носи достатъчно полезна информация на потербителите. Ако съдържанието, което представяте на потребителите си, не отговаря на стандартите на Google, то има вероятност сайтът ви да бъде наказан и съответно свален от индекса на търсачката (няма да се появява при търсене).

Не повтаряйте една и съща информация по различните страници. Тази грешка често се допуска дори по невнимание, но последиците пак не са приятни за сайта. За дупликирано съдържание може да се приемат дори и различните версии на сайта ви (с www и без www) ако няма посочена предпочитаната версия с rel=canonical.

Внимавайте за канибализация на ключови думи. Канибализация се получава, когато повече от една страница бива оптимизирана за едни и същи ключови думи. Отново, тази грешка често се допуска неумишлено, но, независимо от това, последиците ще бъдат неприятни за класирането на уеб сайта ви. За да избегнете канибализацията, внимаетлно подбирайте ключовите думи, които използвате на различните страници от уеб сайта си.

Разнообразявайте съдържанието си със синоними на ключовите ви думи и LSI (Latent Semantic Indexing) думи. Нещото, на което трябва да обърнем внимание тук са LSI думите. Това са думи или фрази, които са семантично тясно свързани помежду си. Какво означава това?

Да вземем например следните няколко думи:

 1. Apple (от английски – ябълка)
 2. Apple (Компания за производство и продажба на потребителска електроника и софтуер)
 3. Apple (албум на Американска алтърнатив рок банда)

Как търсачката може да разбере за какво се отнасят страниците, на които се споменава думата “Apple”? Отговорът, както може би се сещате, е чрез LSI думи и фрази. Кролерите сканират страницата и търсят думи, които да им помогнат с интерпретацията на текста и да им подскажат темата на страницата.

Думите, които биха подсказали темата на трите примера по-горе, биха били следните:

 1. Apple (ябълка) – дърво, плод, сорт, култивиран вид, ботаника и други
 2. Apple (компания) – Стийв Джобс, хардуер, Mac, iPhone, корпорация, Apple I, и други
 3. Apple (албум) – студио албум, рок, Mother Love Bone (името на групата) и други

# 7 Респонсив дизайн

По данни на Google през 2016-та година са регистрирани повече търсения през мобилни устройства, отколкото през десктоп. Тази тенденция налага и преосмисляне на начина, по който работи търсенто и начина, по който се правят уеб сайтове. Това е и причината, поради която Google работят усилено в тази насока. През 2015-та беше направен ъпдейт, който бе разработен с цел да дава предимство на mobile-friendly сайтове. В края на 2016-та пък беше обявена и една по-радикална промяна, която дава голямо предимство на уебсайтове с мобилна версия или респонсив дизайн. Това е така нареченият mobile-first index.

Понеже повечето търсения вече стават през смартфони, Google искат техният индекс да удовлетворява тези потребители. Затова търсачката ще премине към индексирането на версии за мобилни устройства (мобилни, респонсив или адаптив версии), което означава, че една проверка на мобилната версия на сайта ви ще бъде от голяма полза за по-доброто му класиране, ако сте се справили добре с on page оптимизацията.

Screenshot of a mobile-friendly test page

Та, в този ред на мисли, уверете се, че сайтът ви се визуализира добре на мобилни устройства и е mobile-friendly. Достатъчно е да тествате хоум страницата си заедно с някои от по-основните (money-making) страници, за да разберете дали сайтът ви отговаря на критериите за “mobile-friendly”. В случай че сайтът ви не отговаря на тези критерии, вземете мерки преди Google да мине към mobile-first, понеже последиците ще ви донесат доста негативи.

Тест за индексация на страници

Ако сайтът ви има мобилна версия (m.domain.com), тествайте дали мобилната версия е индексирана. Влезте през телефона си в Google и ползвайте командата site:domain.com. Ако не се появят резултати, има вероятност мобилният кролер на Google да не може да достигне до тези страници. В случая създаването на отделен сайтмап, съдържащ URL-ите от мобилната версия, може да реши проблема.

Ако имате мобилна версия, задължително е и да покажете на търсачките, че страницата за десктоп има кореспондираща такава и за мобилни устройства. Това става чрез използването на rel=”canonical” и rel=”alternate” тагове. Повече информация за разделянето на URL-ите може да намерите на сайта на Google Developers.

Проверка на грешки през Google Search Console

Следващата стъпка е да проверите за грешки при крола на Googlebot (Smartphone). Влезте в Google Search Console > Crawl > Crawl Errors > Smartphone.

Crawl Errors found by Mobile Googlebot

Причините за грешките, които виждате, може да са много. В голяма част от случаите дори не е задължително грешката да възниква заради нещо, което вие сте направили. Затова съветът ми е да разгледате внимателно грешките и да разберете защо се появяват. Ако може да ги оправите, направете го.

В заключение, най-добрият начин за on page оптимизация е постоянно да експериментирате и да тествате сайта си. Винаги има начин да направите нещо допълнително, с което да си дадете преднина пред конкурентите, просто отнема време и много работа. Надявам се съветите ми да са ви били от полза. В този ред на мисли, ако имате въпроси или просто искате да оставите фийдбек, може да го направите в секцията за коментари под статията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *