Как се добавят/премахват потребители от Google Analytics и Google Search Console

При първоначалния SEO одит винаги е добре да се прави проверка на трафика на уебсайта, както и на базовите технически параметри, достъпни през Google Search Console. За целта е необходимо да дадете достъп до двата инструмента, ако сайтът ви вече е свързан към тях. Ето как става с няколко бързи стъпки.

Достъп до Google Analytics

Google Analytics позволява да добавите потребители на ниво профил, собственост или изглед (account, property, or view level). Трите нива определят достъпа на други потребители до акаунта. За целите на SEO одита е необходим достъп на ниво собственост (property), което позволява на добавения потребител да оперира само със информацията за съответния уебсайт.

Според настройката, която зададете може да определите до каква степен добавения потребител може да борави с Google Analytics акаунта ви. Настройките са четири на брой – редактиране, сътрудничество, четене и анализ, управление (edit, collaborate, read & analyze, manage users). За одита е достатъчно да зададете само четене и анализ (read & analyze).

Стъпки:

#1 Впишете се в Google Analytics. В акаунта се влиза с вашата Gmail поща и парола.

#2 В менюто в лявата част на екрана ще намерите таб “Admin” (“Администратор”). Кликнете на таба.
Скрийншот на администраторски панел на Google Analytics
#3 В средната колонка – “Собственост” (“Property”), кликнете на таба “User Management” (“Управление на потребители”).
Администаторски екран на Google Analytics
#4 Кликнете на знака “плюс” в горния десен ъгъл на новия екран и изберете “add new users“.
Скрийншот на добавени потребители в Google Analytics
#5 В новия екран въведете имейла на новия потребител, плъзнете бутонът срещу “Read & Analyze” (четене и анализ) и кликнете на синия бутон “Add” в горния десен ъгъл.
Добавяне на потребители в Google Analytics

* Премахване на потребители – Стъпките са идентични със съвсем малки разлики. На стъпка 3 трябва да изберете лявата колонка “Account” (“Профил”). На следващия екран ще излезе прозорец идентичен на този от стъпка 4. Срещу всеки от потребителите има три точки. Кликнете върху трите точки и изберете “Remove Access” (“Премахване на достъпа”).

Добавяне на потербител в Google Search Console

#1 Впишете се в акаунта си в Google Search Console.
#2 Изберете сайта (“Собственост/Property“), на който ще добавяте потребител, като кликнете на линка или скрийншота на сайта.
Home скрийн на Google Search Console
#3 Кликнете иконката със зъбно колело в горния десен ъгъл и изберете “User and Property Owners” (“Потребители и притежатели на собствености”) от падащото меню.
Начален екран на собственост в Google Search Console
#4 Кликнете на червения бутон “Add a new user” (“Добавяне на нов потребител”)
#5 В малкото прозорче, което ще се появи, въведете имейла на новия потребител и от падащото меню на настройката “Permission” (“Разрешение”) изберете “Full” (“Пълно”).

  • За да премахнете потребител от Google Search Console следвайте всичко, включително стъпка 3. На следващия прозорец ще се визуализират всички потребители с достъп до акаунта. Изберете потребителя, който искате да премахнете, като маркирате радио бутона срещу името му. След като го маркирате ще се появи бутон “Delete” (“Изтриване”) в най-дясната част на екрана срещу името. Кликнете бутона и потребителят ще бъде премахнат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *